Arkiv

Oförändrat medieintresse men minskad betydelse för journalistiken

Vid millenieskiftet läste tre fjärdedelar av landets invånare dagligen en morgontidning. Idag är det färre än hälften. Det finns anledning att oroas men mer för journalistikens utveckling än själva formen den paketeras i.

Morgontidningen har inte samma betydelse i våra liv som tidigare. Mycket av den information som vi förr letade i tidningen hittar vi . . . → Fortsätt läsa: Oförändrat medieintresse men minskad betydelse för journalistiken

Fyra av fem svenskar litar på medierna

På sociala medier kan man lätt få uppfattningen att svenska folket vänt så kallade gammelmedier ryggen. Att ingen längre litar på vad våra dagstidningar, radio och tv förmedlar. En ny undersökning visar att det är långt från de faktiska förhållandena.

. . . → Fortsätt läsa: Fyra av fem svenskar litar på medierna